« Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης »ΑΔΑ: ΒΙΙΟΟΛΘΛ-ΘΥΛ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΙΙΟΟΛΘΛ-ΘΥΛ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ » ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ στις 2014-05-15. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΑΜΙΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ., .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα