ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε".ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΩΛΜ-ΡΘΦ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΙΦ5ΩΛΜ-ΡΘΦ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Μαραθώνος » ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2014-05-16. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΣΙΡΚΑΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ., .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα