Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της σύμπραξης των μελετητικών γραφείων Γεώργιος Ν.Φράγκος –HYDROMENT SYMBOYΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ E.E-Sigma μελετών Α.Ε. μειοδότη του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Σκάλας Λακωνίας »του Δήμου Ευρώτα ΑΔΑ: ΒΙ07Ω1Ν-Ν5Υ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΙ07Ω1Ν-Ν5Υ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Σπάρτης στις 2014-04-24. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Συλλογικό Όργανο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Συλλογικό Όργανο, .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα