ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΙΣ ΜΚΟ "ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" & "ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ (89,72%) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (10,28%). ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ".ΑΔΑ: ΒΙΗΔΙ-ΜΕ3

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΙΗΔΙ-ΜΕ3 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ » ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ στις 2014-04-10. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Διευθυντής ΝΙΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Διευθυντής, .

Ποσό ΚΑΕ2.323.540,88 EUR
Αριθμός ΚΑΕ8318
Οικονομικό έτος ΑΠΟ 01/11/2013 ΕΩΣ 31/10/2015
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα