Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύειΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΙΚ51-ΕΞΝ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ στις 2014-03-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Υφυπουργός ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ, Υφυπουργός, .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα