ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΡΙΤ Α.Ε.ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞΝΛ-5Θ1

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΙΨΠΟΞΝΛ-5Θ1 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΕΡΙΤ ΑΕ » ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στις 2014-01-14. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα