Σύνολο
4027
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΣΕΒ
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΟΚΩΨ-4Η8 Aποθηκευμένο PDFΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ2010-04-08ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Απόσπασμα:
... ἀπολογισμοῦ ἔτους 2009 Μητροπολιτικοῦ Γραφείου. Ὁ Σεβ. Πρόεδρος, ἔθεσεν ὑπ᾽ ὄψιν τοῦ Μ. Σ. ὅλα ...
2. ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΤΕΓΗ. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝ0ΩΗ9-24Β Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΤρικκαίωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)2012-01-04(ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3861/2010 )-Χορήγηση, αναστολή χορήγησης, τροποποίηση οικοδομικών αδειών OCR
Απόσπασμα:
... V. “w. w“ “w k ε. w. a ... m .. \ a a Mn v: w: R Ἡ κ... . η s“ t w. . . Ω YKQ? . . zmsmw“ ..ΜΝ ‘F :mc>¥.i‘.“.\ .Ν .. ... §\\ m a .ω . m. . §\ N fiifi § fifi §°‘ Ε Ni y .~i§§‘§§}\:‘k\§3\f σεβ... "saw rarzsarmw‘ m m u n. .. . . v» u. k I... ω.. i. .δ \\ x ..Ο w: w Y N. .\A Χ.. .. . ..: .~ λ τ... i. E b
3. ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΣΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ». https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝ0ΩΞΣ-Φ4Ω Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΠετρούποληςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2012-01-04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... οι µεγαλοβιοµήχανοι δεν κρύβουν λόγια. Ο ΣΕΒ, το συνδικαλιστικό όργανο των βιοµηχάνων ...
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 953/2011 - Έγκριση της Α΄ φάσης του σχεδίου του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Βόλβης. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΩ9Ω-ΦΡΔ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΒόλβηςΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ2012-01-05ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... εθνικής εμβέλειας, όπως το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο ΣΕΒ και ο Σύνδεσμος εμποροβιοτεχνών. 3.1.4 Ενθάρρυνση ...
5. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝ146ΨΧ9Υ-2ΦΧ Aποθηκευμένο PDFΕΡΤ ΑΕΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 0ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2012-01-02ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣOCR
Απόσπασμα:
... ; 3 ΗΗΕ 4 "was imfimxsu Μ! ‘HMS VvQQBZQE-Zfiii {mfifi ΣΕΒ k‘ }. zvgzr-vrfifxaz w. gnYPmax § <\:§\>»\».-. kx\\®:\\w
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΓΙΑ Τ.Κ. ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ0ΩΡΩ-ΒΕΩ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Εμμανουήλ ΠαππάΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2011-10-21ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Απόσπασμα:
... ανάθεση της προµήθειας στον ΣΕΒ∆ΙΛΗ ΜΑΡΙΑ, αξίας ευρώ 12.939 ...
7. ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 - 64 ΕΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 74 ΤΟΥ Ν.3863/2010, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 66 ΤΟΥ Ν.3996/2011. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗ4691ΩΓ-8ΒΒ Aποθηκευμένο PDFΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2011-12-29ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Απόσπασμα:
... Ένωση Επιμελητηρίων Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα 8. Σ.Ε.Β. Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα 9. Σύνδεσμος Ανων. ...
8. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 10 ΤΟΥ Ν.2874/2000 ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΗΝΕΣ. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗ4691ΩΓ-4ΣΚ Aποθηκευμένο PDFΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2011-12-29ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Απόσπασμα:
... Ένωση Επιμελητηρίων Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα 8. Σ.Ε.Β. Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα 9. Σύνδεσμος Ανων. ...
9. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ 10/1/2012 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON LINE ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ04691ΩΓ-ΥΕΚ Aποθηκευμένο PDFΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ2011-12-29ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Απόσπασμα:
... Ένωση Επιμελητηρίων Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα 8. Σ.Ε.Β. Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα 9. Σύνδεσμος Ανων. ...
10. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 15ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΟ6ΔΛ-ΩΜ3 Aποθηκευμένο PDFΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ2011-10-13ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... και Επικοινωνιών β) έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, 4 ΑΔΑ: 45ΨΟ6ΔΛ-ΩΜ3 γ) έναν εκπρόσωπο ...
Επιστροφή στην κορυφή