Σύνολο
4400
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. Διακήρυξη υπ’ αριθ. 12/2011 πρόχειρου τρίτου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), εσωτερικού χώρου, αυτόματης εκκίνησης, ισχύος 150 KVA https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΠΧ6-ΛΟΕ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ2029-09-29ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερα μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2011 ...
2. Διακήρυξη υπ΄ αριθμό 1/2011 πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κρεάτων https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΠΧ6-ΗΦΠ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ2028-09-28ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο µέχρι την 26-10-2011,ηµέρα ...
3. «Επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια του Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής με αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ07Λ7-ΘΚΩ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια ΑττικήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη, τα παραρτήµατά της, και το Π.∆. 118 ...
4. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Π... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0ΩΨ9-Λ9Δ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΑμαρουσίουΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο. Η παρούσα Προκήρυξη υποβλήθηκε για δηµοσίευση, σύµφωνα ...
5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0ΩΨ9-ΑΥ1 Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΑμαρουσίουΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... : pmakris@maroussi.gr Άρθρο 31 ∆ηµοσίευση Η παρούσα Προκήρυξη υποβλήθηκε για δηµοσίευση, σύµφωνα ...
6. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0ΩΨ9-137 Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΑμαρουσίουΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Η παρούσα Προκήρυξη υποβλήθηκε για δηµοσίευση, σύµφωνα ...
7. Διακήρυξη 28/2014 του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια «Προϊόντα ειδικών χρήσεων» (39230000-3) και συγκεκριμένα προμήθεια μοσχευμάτων Καρδιοχειρουργικής και Νευροχειρουργικής για τις ανάγκες... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0469060-ΝΝ1 Aποθηκευμένο PDFΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... αρχής για την προκήρυξή του. Άρθρο 7. ... ορίζεται αλλιώς στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν. 4250/2014, ...
9. Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και ανάπτυξη web2.0 εφαρμογών» του ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ046Ψ8ΝΖ-ΡΞ4 Aποθηκευμένο PDFΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... ΑΣΚΤ» Το υπό προκήρυξη έργο κάνει χρήση των ... που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος ...
10. Διακήρυξη 35/2014 του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτροτεχνικού υλικού (CPV 31700000-3) για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0469060-Υ3Ξ Aποθηκευμένο PDFΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... της αναθέτουσας αρχής για την προκήρυξή του. Άρθρο 7. Ενστάσεις - προσφυγές Προδικαστική ...
Επιστροφή στην κορυφή