Σύνολο
4574
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. Διακήρυξη υπ’ αριθ. 12/2011 πρόχειρου τρίτου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), εσωτερικού χώρου, αυτόματης εκκίνησης, ισχύος 150 KVA https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΠΧ6-ΛΟΕ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ2029-09-29ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερα μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2011 ...
2. Διακήρυξη υπ΄ αριθμό 1/2011 πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κρεάτων https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΠΧ6-ΗΦΠ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ2028-09-28ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο µέχρι την 26-10-2011,ηµέρα ...
3. «Επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια του Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής με αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ07Λ7-ΘΚΩ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια ΑττικήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη, τα παραρτήµατά της, και το Π.∆. 118 ...
4. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Π... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0ΩΨ9-Λ9Δ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΑμαρουσίουΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο. Η παρούσα Προκήρυξη υποβλήθηκε για δηµοσίευση, σύµφωνα ...
5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0ΩΨ9-ΑΥ1 Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΑμαρουσίουΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... : pmakris@maroussi.gr Άρθρο 31 ∆ηµοσίευση Η παρούσα Προκήρυξη υποβλήθηκε για δηµοσίευση, σύµφωνα ...
6. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0ΩΨ9-137 Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΑμαρουσίουΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Η παρούσα Προκήρυξη υποβλήθηκε για δηµοσίευση, σύµφωνα ...
7. Διακήρυξη 28/2014 του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια «Προϊόντα ειδικών χρήσεων» (39230000-3) και συγκεκριμένα προμήθεια μοσχευμάτων Καρδιοχειρουργικής και Νευροχειρουργικής για τις ανάγκες... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0469060-ΝΝ1 Aποθηκευμένο PDFΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... αρχής για την προκήρυξή του. Άρθρο 7. ... ορίζεται αλλιώς στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν. 4250/2014, ...
9. Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και ανάπτυξη web2.0 εφαρμογών» του ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ046Ψ8ΝΖ-ΡΞ4 Aποθηκευμένο PDFΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... ΑΣΚΤ» Το υπό προκήρυξη έργο κάνει χρήση των ... που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος ...
10. Διακήρυξη 35/2014 του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτροτεχνικού υλικού (CPV 31700000-3) για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0469060-Υ3Ξ Aποθηκευμένο PDFΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... της αναθέτουσας αρχής για την προκήρυξή του. Άρθρο 7. Ενστάσεις - προσφυγές Προδικαστική ...
11. Διακήρυξη 34/2014 του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Γεώτρησης» (CPV 43130000-3) για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €60.000,00 με ΦΠΑ κ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0469060-ΣΚΡ Aποθηκευμένο PDFΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... επανάληψη) έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Άμεση προκήρυξη διαγωνισμών που έχουν ενταχθεί στο ...
12. Διακήρυξη 33/2014 του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Βοηθητικού Οικοδομικού Εξοπλισμού» (CPV 44115000-9) για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €60.00... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0469060-ΜΗΧ Aποθηκευμένο PDFΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... επανάληψη) έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Άμεση προκήρυξη διαγωνισμών που έχουν ενταχθεί στο ...
13. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0ΟΛΠ9-Σ2Α Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΛΠ9-Σ2Α ...
14. Διακήρυξη 30/2014 του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια συσκευών ανάλυσης αερίων (κασέτες αναλυτών αερίων) (CPV 38432100-3) για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0469060-Ψ06 Aποθηκευμένο PDFΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... αρχής για την προκήρυξή του. Άρθρο 7. ... ορίζεται αλλιώς στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν. 4250/2014, ...
15. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0ΩΨ9-2ΕΗ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΑμαρουσίουΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... : sskiadas@maroussi.gr Άρθρο 30 ∆ηµοσίευση Η παρούσα Προκήρυξη υποβλήθηκε για δηµοσίευση, σύµφωνα ...
16. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. διακήρυξης 34/2014 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ04690Ω8-ΖΟΜ Aποθηκευμένο PDFΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ)ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ)-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (άρθρο 3, Ν.4250/2014). Στην υπεύθυνη ...
17. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ04690ΒΨ-Χ57 Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ...
18. Τροποποίηση των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Πωγωνίου» - Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους νέους όρους. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0Ω1Ω-Ο2Δ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Πωγωνίου2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... τα προβλεπόµενα από την παρούσα προκήρυξη έγγραφα. 8.2. Έλεγχος δικαιολογητικών. Στη συνέχεια ...
19. Έγκριση α)Διενέργειας και β) Προκήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ046ΨΖΥ1-6ΟΩ Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει ...
20. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΥΣΜΑ/1438/6/6/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΥ0Γ-0ΞΣ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και ΑθλητισμούΥπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως2014-06-06ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... : ysma@culture.gr (ώρες 09:00 µε 14:00). Η αναλυτική Προκήρυξη δηµοσιεύεται επίσης στο διαδίκτυο στη ...
Επιστροφή στην κορυφή