Σύνολο
112752
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ Δείτε στα ΦΕΚ 3120 Δείτε στις προκηρύξεις 1081
41. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗ469077-ΧΚΥ Aποθηκευμένο PDFΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2011-12-29ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
... οικ. έτους 2011 για ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ...
42. "Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗΗ-97Ν Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ2011-12-29ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
... 2012 Μεταβολή % ΔΑΠΑΝΕΣ Πληρωμές ...
43. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΕΤΥΔΕ 1 ΔΟΣΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝ1469ΗΛΙ-5ΗΠ Aποθηκευμένο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2011-12-13ΔΑΠΑΝΗ090101182 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 090000045 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΕΤΗΔΕ 1 ΔΟΣΗ 1.281,21 Ηλεκτρισμός #09310000-5 0842
... δικαιολογητικά εγκρίνει ομόφωνα τισ κάτωθι δαπάνεσ: 1.Εισ ΚΟΡΦΟΤ Σ΢ΑΝΕΛ Α.Ε ποςό 1.845 ...
44. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 2ΤΟΜΩΝ ΔΣ ΚΑΙ 2 ΤΟΜΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝ1469ΗΛΙ-0ΥΓ Aποθηκευμένο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2011-12-09ΔΑΠΑΝΗ090101182 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 127593074 ΤΣΕΦΛΙΚΑ ΟΛΓΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 2 ΤΟΜΩΝ ΔΣ ΚΑΙ 2 ΤΟΜΩΝ ΜΗ... 147,60 Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας #79971200-3 0891
... δικαιολογητικά εγκρίνει ομόφωνα τισ κάτωθι δαπάνεσ: 1.Εισ ΚΟΡΦΟΤ Σ΢ΑΝΕΛ Α.Ε ποςό 1.845 ...
45. Έγκριση του Προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2011 του Κληροδοτήματος «Ανδρομάχης Στρίγγου», που διαχειρίζεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗΟΡ1Κ-ΤΒΩ Aποθηκευμένο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΑττικήςΔ/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ2011-12-27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... νόμων που ιςχύουν ςήμερα και οι δαπάνεσ θα καλύπτουν πραγματικέσ ανάγκεσ και θα ςτηρίζονται ...
46. Έγκριση του Προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2011 του Κληροδοτήματος «Χριστίνας Γκανιώτη - Παπαγεωργίου», που διαχειρίζεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗΟΡ1Κ-1ΙΞ Aποθηκευμένο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΑττικήςΔ/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ2011-12-27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... νόμων που ιςχύουν ςήμερα και οι δαπάνεσ θα καλύπτουν πραγματικέσ ανάγκεσ και θα ςτηρίζονται ...
47. Εντολή δαπάνης έργου #6250 #8993 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗ46914Υ-7ΞΒ Aποθηκευμένο PDFΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΤμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων2011-12-28ΔΑΠΑΝΗ090197199 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 105585874 ΣΙΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1.045,50 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης #5...
Εντολή δαπάνης έργου #6250 #8993 ...
48. Έγκριση του Προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2011 της Δωρεάς «Χριστίνας Καρυδογιάννη», που διαχειρίζεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗΟΡ1Κ-8ΘΡ Aποθηκευμένο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΑττικήςΔ/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ2011-12-27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... νόμων που ιςχύουν ςήμερα και οι δαπάνεσ θα καλύπτουν πραγματικέσ ανάγκεσ και θα ςτηρίζονται ...
49. Έγκριση του Προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2011 του Κληροδοτήματος «Πάρι Κανελλάκη», που διαχειρίζεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗΟΡ1Κ-ΨΙ9 Aποθηκευμένο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΑττικήςΔ/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ2011-12-27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... νόμων που ιςχύουν ςήμερα και οι δαπάνεσ θα καλύπτουν πραγματικέσ ανάγκεσ και θα ςτηρίζονται ...
50. ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΟΤ ΚΙΝΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝ0469ΗΙΖ-Μ2Φ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ2011-12-12ΔΑΠΑΝΗ090010364 EOT ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΤ ΚΙΝΑΣ ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ... 5.951,56 30192700-8, 50300000-8, 30133000-0 4212.24
... ΑΔΑ: ΚΟΝΔΥΛΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟ ...
51. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΗΟΡΡ2-ΗΩ2 Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ2011-12-30ΔΑΠΑΝΗ094026421 ΕΛΤΑ Α.Ε 094231613 ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 19.451,75 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 64000033
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
52. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΗΟΡΡ2-Χ2Ξ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ2011-12-30ΔΑΠΑΝΗ094026421 ΕΛΤΑ Α.Ε 094231613 ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 9.546,26 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 64000033
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
53. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΗΟΡΡ2-ΕΕΗ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ2011-12-30ΔΑΠΑΝΗ094026421 ΕΛΤΑ Α.Ε 094231613 ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 13.365,04 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 64000033
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
54. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΗΟΡΡ2-ΤΧΗ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ2011-12-30ΔΑΠΑΝΗ094026421 ΕΛΤΑ Α.Ε 094231613 ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 24.329,63 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 64000033
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
55. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ07Λ7-Ρ67 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια ΑττικήςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2011-12-08ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ8.167,19 EUR 1512 2011
... , KAE 1512 ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩ οικ. Έτους 2011 , της ...
56. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ07Λ7-ΞΑ3 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια ΑττικήςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2011-12-13ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ70.557,65 EUR 1512 2011
... , KAE 1512 ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩ οικ. Έτους 2011 , της ...
57. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ07Λ7-ΜΜΖ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια ΑττικήςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2011-12-13ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ5.271,97 EUR 0875 2011
... - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, KAE 0875 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ. ΦΥΣΙΚΑ &ΝΟΜΙΚΑ ...
58. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΗΩΚΡ-7Ι1 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Μοσχάτου - ΤαύρουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2011-12-20ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ5.700,00 EUR 00.64340001 2011
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ...
59. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΙΚΗΣ 5-7 Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ0Φ-ΘΚ6 Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και ΑνταγωνιστικότηταςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2011-12-29ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ29.000,00 EUR 1512 2011
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΙΚΗΣ 5-7 Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ...
60. Δέσμευση πίστωσης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ046ΨΧΞΧ-ΚΕΑ Aποθηκευμένο PDFΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2011-12-30ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... . έτος 2011 για την «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &amp ...
Επιστροφή στην κορυφή