Σύνολο 698
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ετήσιας συνδρομής της ΑΛΜ Μετρολογίας στη EURAMET για το έτος 2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-01-11ΠΡΑΞΗ
3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ετήσιας συνδρομής συμμετοχής στη EURAMET της ΑΛΜ Μετρολογίας για το έτος 2018. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-01-12ΠΡΑΞΗ
4. Έξοδα για επαγγελματικά δώρα Διοίκησης για τους συνεργάτες του ΕΣΥΠ στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)2018-01-16ΠΡΑΞΗ
5. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 699,00 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)2018-01-23ΠΡΑΞΗ
6. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 40,94 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)2018-01-22ΠΡΑΞΗ
7. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΟΤ ΤΕ 93: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2018-01-19ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ασφαλιστήριων συμβολαίων του φορτηγού Ι.Χ. ΚΗΟ 8856 (01/02/18-31/12/18) και των επιβατικών Ι.Χ. ΚΗΟ 8852 (21/02/18-31/12/18) & ΚΗΟ 8853 (07/02/18-31/12/18) της ΑΛΜ Μετρολογίας. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2018-01-31ΠΡΑΞΗ
9. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2018-01-30Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
10. Μελέτη ΕΜΠ για υπόγεια νερά κτιρίου του ΕΙΜ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2018-01-23Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ