Σύνολο 1.445
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Προμήθεια 2.500 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης στην ΑΛΜ ΕΙΜ/ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2015-02-24ΠΡΑΞΗ
2. Σύσταση επιτροπών Διενέργειας-Αξιολογησης διαγωνισμού και παραλαβής Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2015-02-18ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 57.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2015-02-25ΠρόχειροςΧαμηλότερη ΤιμήΠρομήθειεςΤακτικός Προϋπολογισμός6Ω4ΤΟΞΜΓ-5ΩΟΠΡΑΞΗ
4. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 57.000,00 ευρώ με ισόποση δέσμευση των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2015 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2015-02-18Τακτικός Προϋπολογισμός70ΠΡΑΞΗ
7. Παράταση Συμβάσεων ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2015-02-18Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
8. Εκπροσώπηση και ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις για την λειτουργία του ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2015-02-18Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ