Σύνολο 1.445
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Σύσταση επιτροπών Διενέργειας-Αξιολογησης διαγωνισμού και παραλαβής Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2015-02-18ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
2. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 57.000,00 ευρώ με ισόποση δέσμευση των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2015 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2015-02-18Τακτικός Προϋπολογισμός70ΠΡΑΞΗ
5. Παράταση Συμβάσεων ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2015-02-18Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
6. Εκπροσώπηση και ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις για την λειτουργία του ΕΣΥΠ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2015-02-18Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ