Σύνολο 700
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση ανάληψης υποχρεωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας ηλκεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2014-01-02998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ090000045ΔΕΗΑπόφαση ανάληψης υποχρεωσης και πληρω...5.645,0009300000-2
2. Απόφαση πληρωμής μισθοδοσίας Νομικού Συμβούλου Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2014-01-03
3. Απόφαση πληρωμής μισθολογικών οφειλών Νομικού Συμβούλου Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2014-01-03
4. Απόφαση πληρωμής μισθοδοσίας αποδοχών Δεκεμβρίου 2013 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2014-01-03
7. Ανασυγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 με τίτλο \"Ευρωκώδικες\" Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2014-01-10
8. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια αντλίας νερού. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2014-01-14998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ094506766ΝΕΣΤΩΡ ΤΖΟΥΡΔΑΣ ΑΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...14,0042122000-0
9. Απόφαση πληρωμής προκαταβολής μισθοδοσίας Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2014-01-14