Σύνολο 1.875
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Έκθεση ανάληψης δαπάνης προμήθεια αναλωσίμων συνεργείων ύδρευσης αποχέτευσης Δήμος Ιεράπετρας2013-01-21686,08 EUR02256682012012
2. περιληπτική δικαήρυξη Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών2013-01-02
3. Μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλου Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών2013-01-04
4. Μετακίνηση εκτός έδρας υπαλληλου του Δήμου μας Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών2013-01-04
5. Περιλήψη λύσης υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου μας με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου Ακαμωτάκη Εμμανουήλ Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών2013-01-14
6. Δημοσίευση Ισολογισμού και απολογισμού οικ. έτους 2011 Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-01-08
7. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 65/94 ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Γ1+Γ4) Α΄ΟΡΟΦΟΥ Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Πολεοδομίας2013-01-08
8. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) έτους 2013 Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-01-0237.400 EUR456011012012
9. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) έτους 2013 Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-01-02758.600 EUR306011012012