Σύνολο 1.875
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. περιληπτική δικαήρυξη Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών2013-01-02
2. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) έτους 2013 Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-01-0237.400 EUR456011012012
3. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) έτους 2013 Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-01-02758.600 EUR306011012012
5. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-01-02180.000 EUR8081112012
6. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) έτους 2013 Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-01-0235.500 EUR706011012013
7. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) έτους 2013 Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-01-0269.300 EUR506011012013
8. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) μόνιμων υπαλλήλων καθαριότητας έτος 2013 Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-01-0245.800 EUR206011012012
9. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) μόνιμων υπαλλήλων καθαριότητας έτος 2013 Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-01-0245.800 EUR156011012012
10. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) έτος 2013 Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2013-01-02869.500 EUR106011012012