Σύνολο 124
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Αποχώρηση κ.Ευάγγελου Μελαγράκη από τον ΕΛΟΤ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διοικητικό Συμβούλιο2013-08-29
2. Πληρωμή που αφορά την εκτύπωση επαγγελματικών καρτών. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)2013-09-12998007857ΕΣΥΠ999942731ΝΤΟΚΙΟΥΛΑΝΤ ΕΝΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Πληρωμή που αφορά την εκτύπωση επαγγε...43,0530199730-6
3. Aπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας (ΟΤΕ) της περιόδου από 1.8.2013 έως 30.9.2013 του αριθμ. σύνδεσης 2310795323-PSTN Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-10-01998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ094019245ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕAπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρ...825,0064210000-1
4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης μίας (1) διανυκτέρευσης, στη Πτολεμαιδα στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών διακριβώσεων στην ΑΗΣ Πτολεμαιδα της ΔΕΗ σύμφωνα με τη υπ’αρίθμ 40/13/30.10.2013 αίτηση ταξιδ... Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-10-01998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ094119232Αφοι ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΞΕ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...45,0055100000-1
5. Απόφαση ανάληψης υποχρεώσης και πληρωμής δαπάνης μίας (1) διανυκτέρευσης, στη Πτολεμαιδα, στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών διακριβώσεων στην ΑΗΣ Πτολεμαιδα της ΔΕΗ. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-10-01998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ094119232Αφοι ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΞΕ Απόφαση ανάληψης υποχρεώσης και πληρω...45,0055100000-1
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης προμήθειας καυσίμων, 12,45 λίτρων βενζίνης αμόλυβδης, για τη πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 8856, με σκοπό τη χρήση του για τη μετάβα... Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-10-01998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ039760840ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...20,0109132100-4
7. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) περίοδου 1.9.2013 -01.10.2013 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-10-04998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ090000045ΔΕΗ ΑΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...9.989,0009300000-2