Σύνολο 383
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Ανασυγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 20 «Σκυρόδεμα» Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-01-04ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά προμήθεια μπαταριών, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 525/20.12.2018 . Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-01-17ΠΡΑΞΗ
9. Απευθείας ανάθεση για τη λήψη υπηρεσιών άμεσης επέμβασης και φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους 2019. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-01-18ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ