Σύνολο 383
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. Απόφαση δέσμευση πίστωσης για την ανάγκη μετακίνησης του Δ/ντη της ΔΠ & ΕΥ της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στην Κύπρο, στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με την αίτηση ταξιδίου 24/2019 και την εντολή μετακίν... Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-06-12Τακτικός Προϋπολογισμός130ΠΡΑΞΗ
3. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση για την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης που αφορά προμήθεια υλικών καθαριότητας, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ.105/12-06-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-06-12Τακτικός Προϋπολογισμός106ΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια ενός presentation clicker για τη διευκόλυνση των παρουσιάσεων μέσω Power Point για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ' αριθμ. 82/13-05-2019. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-06-11Τακτικός Προϋπολογισμός88ΠΡΑΞΗ
7. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την πραγματοποίηση ελέγχου, συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 103/30-05-2019. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-06-11Τακτικός Προϋπολογισμός100ΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής του τεχνικού επανελέγχου του υπηρεσιακού οχήματος με αρ.κυκλ. ΚΗΙ9759 της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτ.αίτημα 84/7-5-19 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-06-10ΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την ανάγκη μετακίνησης του Δ/ντη της ΔΠ & ΕΥ της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στην Αθήνα, στα πλαίσια των ιδρυτικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με την αίτηση ταξιδίου 25/2019 και την εντολή μετακί... Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-06-10Τακτικός Προϋπολογισμός140ΠΡΑΞΗ