Σύνολο 270
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
3. Απόφαση πληρωμής δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας για την ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 79/01/04/2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2019-04-15ΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση δέσμευσης πίστωσης δαπανών εξόδων φιλοξενίας Διοικητικού Συμβουλίου ΕΣΥΠ για το μήνα Απρίλιο 2019, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 25/10-04-2019 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)2019-04-12Τακτικός Προϋπολογισμός31ΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση εξόφλησης δαπανών. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-04-11ΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση πληρωμής δαπάνης για την υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης του υποσταθμού μέσης τάσης της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2019-04-11ΠΡΑΞΗ