Σύνολο 272
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Ανασύσταση της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 με τίτλο «Ευρωκώδικες» Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-11-06
2. Τροποποίηση Σύστασης & Ανασυγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 με τίτλο «Ορολογία - Γλωσσικοί πόροι» Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-10-18
3. Τροποποίηση της σύστασης της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 8 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-10-25
5. Τροποποίηση της σύστασης της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 94 «Συσκευασία και Ανακύκλωση». Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-10-22
6. Τροποποίηση της σύστασης της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 56 «Διαπίστευση» και αλλαγή του τίτλου της σε ΕΛΟΤ/ΤΕ 56 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης». Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-10-21