Σύνολο 359
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη κάλυψη δαπάνης ΔΕΗ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-05-19
2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ΔΕΗ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-05-16
3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ΟΤΕ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-05-05
4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης νομικών υπηρεσιών. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-05-02
5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ταχυμεταφορών. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-04-30
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ΔΕΗ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-04-30
7. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού του Φορέα. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-04-30
8. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης βενζίνης για τα τζίπ του Φορέα ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-04-29
9. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης στην Αθήνα της Λητούς Παπαδοπούλου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-04-25
10. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ανανέωσης λογιστικού προγράμματος. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-04-16