Σύνολο 1.039
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  'Εγκριση δαπάνης για τις εκλογεσ 17-6-2012
2. ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Αρχείο PDFΔήμος ΣκοπέλουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-05-29ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ/227ΠΡΑΞΗ
3. ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Αρχείο PDFΔήμος ΣκοπέλουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-05-29ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ/228ΠΡΑΞΗ
4. ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Αρχείο PDFΔήμος ΣκοπέλουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-05-29ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ/229ΠΡΑΞΗ
5. ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Αρχείο PDFΔήμος ΣκοπέλουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-05-29ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ/230ΠΡΑΞΗ
6. ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Αρχείο PDFΔήμος ΣκοπέλουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-05-29ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ/231ΠΡΑΞΗ
7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Αρχείο PDFΔήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-05-29ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣSKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
8. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Αρχείο PDFΔήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-05-29ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣSKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
9. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Αρχείο PDFΔήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-05-29ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣSKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
10. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Αρχείο PDFΔήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-05-29ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣSKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ