Σύνολο 1.268
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  'Εγκριση δαπάνης για τις εκλογεσ 17-6-2012
1. ΧΕΠ 44 2015 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 25 01 2015 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ζ1ΓΩΞ5-ΔΩΨ Αρχείο PDFΔήμος Πλατανιά2015-04-24ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΜΕ 2015 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΙ7Κ465ΦΘ3-0ΛΤ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ2015-04-24ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ
3. ΧΕΠ 43 2015 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 25.01.2015 ΔΙΟΙΚΗΤΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω3ΚΙΩΞ5-2ΣΛ Αρχείο PDFΔήμος Πλατανιά2015-04-24ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣSKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
4. ΧΕΠ 42 2015 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 25.01.2015 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7464ΩΞ5-ΟΚΕ Αρχείο PDFΔήμος Πλατανιά2015-04-24ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
5. ΧΕΠ 40 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 25.01.2015 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΑΧ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΟΒΛΩΞ5-8Η8 Αρχείο PDFΔήμος Πλατανιά2015-04-23ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣSKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
6. ΧΕΠ 41 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 25.01.2015 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΘΝ2ΩΞ5-ΩΞ9 Αρχείο PDFΔήμος Πλατανιά2015-04-23ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
7. ΧΕΠ 38 2015 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 25.01.2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΑΧ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΚΒΤΩΞ5-2ΞΘ Αρχείο PDFΔήμος Πλατανιά2015-04-23ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣSKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
8. ΧΕΠ Β-78 (ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61ΧΛΩΨΤ-ΒΧΠ Αρχείο PDFΔήμος ΑποκορώνουΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-04-23ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
9. ΧΕΠ Β-77 (ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Ε ΑΡΜΕΝΩΝ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΝΥΟΩΨΤ-Ψ3Α Αρχείο PDFΔήμος ΑποκορώνουΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-04-23ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
10. ΧΕΠ Β-76 (ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΜ64ΩΨΤ-ΖΩΕ Αρχείο PDFΔήμος ΑποκορώνουΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-04-23ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ