Σύνολο 4.550
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  'Εγκριση δαπάνης για τις εκλογεσ 17-6-2012
1. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Δήμος Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2016-02-03SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
2. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Δήμος Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2016-02-03SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
3. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Δήμος Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2016-02-03SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
4. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Δήμος Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2016-02-03SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
5. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Δήμος Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2016-02-03SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
6. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Δήμος Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2016-02-03SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
7. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Δήμος Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2016-02-03SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
8. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Δήμος Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2016-02-03SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
9. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Δήμος Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2016-02-03SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
10. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Δήμος Μάνδρας - ΕιδυλλίαςΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2016-02-03SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ