Σύνολο 5.062
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  'Εγκριση δαπάνης για τις εκλογεσ 17-6-2012
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ & ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ2017-02-17Τακτικός Προϋπολογισμός2ΠΡΑΞΗ
2. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕ Β/4 ΤΕΕ/ΤΔΚ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ2017-02-15ΠΡΑΞΗ
3. ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ Β/4 ΤΕΕ/ΤΔΚ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ2017-02-15ΠΡΑΞΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δήμος ΣιντικήςΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2017-02-14ΑπολογισμόςΤρίμηνοΠΡΑΞΗ
5. Επικύρωση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας, οικονομικού έτους 2017, του «Συνδέσμου Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας», Π.Ε. Άρτας. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2017-02-10Πράξη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη...ΠΡΑΞΗ
6. Επικύρωση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, οικονομικού έτους 2017, του Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2017-02-10Πράξη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη...ΠΡΑΞΗ
7. Επικύρωση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας, οικονομικού έτους 2017, του «Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά», Π.Ε. Άρτας. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2017-02-09Πράξη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη...ΠΡΑΞΗ
8. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της ΠΕ Ξάνθης, καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Α.Μ.Θ.2017-02-09ΠΡΑΞΗ
9. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 01/31-01-2017 ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ/Π.Τ. ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ( ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ -Οικονομικές Δεσμεύσεις – Εγκρίσεις Δαπανών ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦ.ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2017-02-06Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.ΠΡΑΞΗ
10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ – (ΦΟΡΕΑΣ: 90-47, ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 181) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΣΑΜΟΥ2017-02-06ΑπολογισμόςΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΠΡΑΞΗ