Σύνολο 73
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
5. Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ειδικής μικτής χρήσης (ύδρευση-κτηνοτροφία) στον Παπά Μιλτιάδη αρ.αγρ.9 Τ.Κ.Δροσερού ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής2014-03-28
8. Τροποποίηση της με Α.Π. 16306/547/15.11.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων (μινκ) 12.000 ενήλικων ζώων της εταιρίας ΜΠΟΣΜΑΝ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ Α.Ε., στo υπ’ αριθμό 622 αγροτεμάχιο της εκτός... ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας2014-02-28
9. Τροποποίηση της με Α.Π. 15045/788/19.04.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και της με Α.Π. 24032/1258/11.06.2013 Απόφασης Τροποποίησης του έργου «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων (μινκ) της εταιρίας ΜΠΟΣΜΑΝ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ Α.Ε., σ... ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας2014-02-28
10. Τροποποίηση της με Α.Π. 116162/2901/09.11.2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και της με Α.Π. 5308/151/10.02.2009 Απόφασης Τροποποίησης του έργου «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων (μινκ) 12.000 ενήλικων ζώων της εταιρίας ΜΠΟΣ... ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας2014-02-28