Σύνολο 52
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Ίδρυση εκτροφείου γουνοφόρων ζώων μινκ δυναμικότητας 12.000 ενήλικων ζώων (10.500 ενήλικα θηλυκά και 1.500 ενήλικα αρσενικά), ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΕΛΛΑΣ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ Α.Ε.», στην εκτός σχεδίου πε... ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας2013-08-19
2. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Ίδρυση εκτροφείου γουνοφόρων ζώων μινκ δυναμικότητας 12.000 ενήλικων ζώων (10.500 ενήλικα θηλυκά και 1.500 ενήλικα αρσενικά), ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΕΛΛΑΣ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ Α.Ε.», στην εκτός σχεδίου πε... ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας2013-08-19
5. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμη ύλη βιομάζα με καύσιμο πελέτες (pellets) (καλλιέργειες αγριαγκινάρας), ισχύος 5,0 MW, στη θέση ‘Νταμάρι’, στο με α... ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας2013-08-07
8. Τροποποίηση της με Α.Π. 6920/289/10-03-2011 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 32102/1344/02.07.2012 Απόφαση του έργου «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων (μινκ), συνολικής δυναμικότητας 32.500 ζώων (εκ των οποίων 8.298 ενήλικα ζώα), στα υπ’ αρ... ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας2013-06-07
9. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μινκ), δυναμικότητας 10.750 ενηλίκων ζώων (ή 215 ισοδύναμα ζώα), της εταιρίας ‘BLACK DIAMOND MINK Γουναρικά Α.Ε.’, στα υπ’ αριθμ. 52 & 53 αγροτεμάχια της... ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας2013-06-07