Σύνολο 285.291
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
3. Διακήρυξη υπ΄ αριθμό 1/2011 πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κρεάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ2028-09-28
4. Τροποποιήση Kανονιστικής Απόφασης Δήμος ΡεθύμνηςΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ2028-04-11
5. Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την παραχώρηση σιλό δημητριακών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ)Διοικητικό Συμβούλιο2023-12-20
6. Πρακτικό 2ης/23.03.2011 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ2023-03-20
7. Προμήθεια «ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΚΑΤΑΨΥΚΤΗ» για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Αιματολογικής και Λεμφωμάτων. ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ'ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2021-11-11
8. Προμήθεια «ΔΩΔΕΚΑ (12) ΣΕΤ ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ» για την κάλυψη αναγκών του Αναισθησιολογικού Τμήματος ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ'ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ2021-11-11
9. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15ΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ'2020-11-07
10. ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΠ 769/2018 ΑΡΗΤΗ ΑΕ KAE 1311.02 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΩΔΙΟΙΚΗΣΗ2018-05-26Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ