Σύνολο 52.923
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΕΒΑ
1. Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Δημιουργία υποδομών για τη λειτουργία των Δημοτικών σφαγείων Σκύρου» του Δήμου Σκύρου Ν. Ευβοίας. Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ2031-08-11
2. Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «ημιουργία υποδομών για τη λειτουργίατων Δημοτικών σφαγείων Σκύρου» του Δήμου Σκύρου Ν. Ευβοίας. Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ2031-08-11
3. Ορισμός Επιβλεπόντων και Τεχνικού Ασφαλείας Εργου Μοναστηριακό Συγκρότημα Επισκοπής Σικίνου Αποκατασταση Κελιών και Συντήρηση Τοιχογραφιών Αγ. Αννας Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων2024-10-20
4. 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 2013 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ2018-04-13
5. πληρωμη τιμολογιων Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων2018-02-1309028381523η ΕΒΑ052778264ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣΙΔΗΡΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ ΚΑΙ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ191,75Σιδηρικά είδη #44316000-8
6. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων2018-02-1309028381523ΕΒΑ999261789ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ ΕΠΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΝΖ...6.204,79Οικοδομικά υλικά #44111000-1
7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ& ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, Ως ΟΙ ΣΥΝ/ΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δήμος Παλαιού ΦαλήρουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-05-19SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
8. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗ 25-27/6/14,ΑΠΟΦ ΦΟ5/35175/14 ΙΚΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2016-05-19SKIP_VAT_REASON_2ΠΡΑΞΗ
9. Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας & τοποθέτησης σκιάστρων ΠΕΑ στον ΚΑΣΟΒ ΥΠΑ-ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΡΟΥ (ΚΑΣΟ)2016-05-17ΠρόχειροςΧαμηλότερη ΤιμήΠρομήθειεςΤακτικός Προϋπολογισμός6ΙΜ24653ΟΞ-ΡΛΚΠΡΑΞΗ