Σύνολο 17.434
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΙΑΛΥΣΗ
3. Διάλυση της εργολαβίας « Αποκατάσταση με πλακόστρωτο κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Τσεπελόβου. Δήμος ΖαγορίουΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-10-17ΠΡΑΞΗ
4. Διάλυση σύμβασης με ψαρά ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ»ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ2016-10-06Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.ΠΡΑΞΗ
8. Εξέταση αιτήματος αναδόχου για διάλυση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κοινότητας Παπίγκου». Δήμος ΖαγορίουΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-11-17ΠΡΑΞΗ