Σύνολο 220
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΙΑΛΥΣΗ
3. Λήψη απόφασης για την διάλυση σύμβασης του έργου: «Αποκομιδή μπαζών» Αρχείο PDFΔήμος ΑχαρνώνΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ2015-06-25ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
4. Λήψη απόφασης για την διάλυση σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος» Αρχείο PDFΔήμος ΑχαρνώνΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ2015-06-25ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
5. Διενέργεια του 21/2015 ανοικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση 41 αυτ/των του ΕΛΤΑ προς διάλυση - ΣΚΡΑΠ Αρχείο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ2015-06-22ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑνοικτόςΣυμφερότερη από οικονομικής άποψηςΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
6. ΔΙΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΟΨΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ , ΣΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.456 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ. Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ2015-06-10ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΠΡΑΞΗ
7. Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του υπ’ αριθμ. 21/2015 ανοικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση 41 αυτ/των του ΕΛΤΑ προς διάλυση - ΣΚΡΑΠ. Αρχείο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ2015-06-24ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑνοικτόςΣυμφερότερη από οικονομικής άποψηςΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
9. Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 9238/20-12-13 ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικίνδυνων μετάλλων, προσωρινής αποθήκευσης χαρτιού, γυαλιού και πλαστικού, αποθήκευσης και επεξεργασίας ΑΗΗΕ, απορρ... Αρχείο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – ΘράκηςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2015-06-02ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΡΑΞΗ
10. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΤΚ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Αρχείο PDFΔήμος ΜετσόβουΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ2015-06-03ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΜελέτεςΠΡΑΞΗ