Σύνολο 19.938
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΙΑΛΥΣΗ
1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας «Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» με αντικείμενο την αποθήκευση-επεξεργασία-μεταποίηση παλαιών μετάλλων & σιδήρων, την... Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – ΘράκηςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ2017-05-10ΠΡΑΞΗ
5. Διάλυση της σύμβασης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στις Τα.Κ. Αδάμ, Πετροκεράσων και Σαρακήνας της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά» (Αριθμ. Μελ. 7/2014, Αριθμ. Έργου 4/2015) Δήμος ΛαγκαδάΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ2017-03-17Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
6. Διάλυση σύμβασης της μελέτης του έργου «Περιβαλλοντική μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων στον οικισμό Λοφίσκου του Δ.Δ. Λοφίσκου του Δήμου Βερτίσκου» (Αριθμ. προεκτ. αμοιβής Τ.Υ.Δ.Κ. 13/2008) Δήμος ΛαγκαδάΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ2017-06-08Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
8. Διάλυση σύμβασης της μελέτης του έργου «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων οικισμού Αρετής στο Δ.Δ. Λοφίσκου του Δήμου Βερτίσκου» (Αριθμ. προεκτ. αμοιβής Τ.Υ.Δ.Κ. 126/2009) Δήμος ΛαγκαδάΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ2017-06-08Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
9. Διάλυση σύμβασης της μελέτης του έργου «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων οικισμού Λοφίσκου» (Αριθμ. προεκτ. αμοιβής Τ.Υ.Δ.Κ. 15/2008) Δήμος ΛαγκαδάΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ2017-06-08Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
10. Λήψη απόφασης για τη διάλυση της σύμβασης του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Νεοχωρίου». Δήμος Βόρειας ΚυνουρίαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-04-26Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ