Σύνολο 14.794
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΙΑΛΥΣΗ
2. Απόφαση 544/2015 Δ.Σ. με θέμα: Διάλυση σύμβασης του έργου: «Χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ηρακλεωτών» Δήμος ΓρεβενώνΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ2015-12-08544/2015Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
3. διαλυση συμβαησς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-11-19ΠΡΑΞΗ
4. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Ξηράς Καλαμάτας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-10-14ΠΡΑΞΗ
5. Αριθ. Αποφ. 120/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών - «ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΥΣΤΑΚΑ» Δήμος ΑρριανώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-10-30Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση 479/2015 Δ.Σ. με θέμα: Διάλυση σύμβασης του έργου: «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Ταξιάρχη». Δήμος ΓρεβενώνΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ2015-11-05479/2015ΠΡΑΞΗ
7. ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς», Αναδόχου Κ/ξίας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης «Αποχέτευση Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς» με κωδικό MIS 340045. Δήμος ΚεφαλονιάςΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ–ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & Η/Μ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ2015-12-01ΠΡΑΞΗ
9. Αίτηση για διάλυση της από 23-09-2002 σύμβασης της μελέτης «Τροποποίηση – Επέκταση Γ.Π.Σ. Δήμου Αρταίων και Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμος ΑρταίωνΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ2015-12-23ΠΡΑΞΗ