Σύνολο 13.587
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΙΑΛΥΣΗ
2. Διάλυση εργολαβίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ» Αρχείο PDFΔήμος ΣπάρτηςΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ2015-02-11ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΈργαΠΡΑΞΗ
5. 574/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ Διάλυση σύμβασης μελέτης «Εγγειοβελτιωτικά έργα» τέως δήμου Ανδρούσας Αρχείο PDFΔήμος Μεσσήνης2014-11-26574/2014Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
8. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Κ.Α.Φ Ξηράς Λάρισας Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-09-10ΠΡΑΞΗ
9. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Πρέβεζας Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-09-22ΠΡΑΞΗ
10. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Ελευσίνας Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-06ΠΡΑΞΗ