Σύνολο 175
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΙΑΛΥΣΗ
2. Διάλυση σύμβασης του έργου: «Ύδρευση κτηνοτροφικών μονάδων Δήμου Βοΐου». https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΡΘΤΩ97-ΣΛΣ Αρχείο PDFΔήμος ΒοϊουΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2015-04-08ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
6. Ένταξη - Χρηματοδότηση Πράξης, στο Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προσαρμογή της αλιευτικής Προσπάθειας» του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/78ΒΦ465ΦΘΗ-Β3Ε Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ.2015-03-23ΠΡΑΞΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΠΡΑΞΗ
7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΖΩ64690ΒΧ-ΟΨΑ Αρχείο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2015-04-01ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑνοικτόςΧαμηλότερη ΤιμήΥπηρεσίεςΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΥΘΘ4690ΒΧ-ΖΜ3 Αρχείο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2015-04-03ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑνοικτόςΧαμηλότερη ΤιμήΥπηρεσίεςΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ