Σύνολο 169
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΙΑΛΥΣΗ
1. Διάλυση σύμβασης του έργου :«Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας και άρση Στένωσης του Διευθετημένου τμήματός του» , Αναδόχου «ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ και παρ.6 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΝΩ6465ΦΘΘ-ΠΗΠ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΤΚΕ) ΑΘΗΝΑΣ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΕΥΔΕ ΚΑΤ. ΥΔΡ. ΥΠ.)2015-03-09ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ
2. Διάλυση σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ>>, Δήμου Πλατανιά. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΔΧΖΩΞ5-8ΝΝ Αρχείο PDFΔήμος ΠλατανιάΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-03-11ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΡΑΞΗ
4. 3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Μέτρο 1.1 "Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων", Άξονα Προτεραιότητας 1, Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ1ΚΒ465ΦΘΗ-ΙΜΠ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ.2015-03-20ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥΠΡΑΞΗ
5. Ένταξη - Χρηματοδότηση Πράξης, στο Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προσαρμογή της αλιευτικής Προσπάθειας» του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΜΧΞ465ΦΘΗ-ΡΛΡ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ.2015-03-04ΠΡΑΞΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΠΡΑΞΗ
6. Ένταξη - Χρηματοδότηση Πράξης, στο Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προσαρμογή της αλιευτικής Προσπάθειας» του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/78ΒΦ465ΦΘΗ-Β3Ε Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ.2015-03-23ΠΡΑΞΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΠΡΑΞΗ
7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ(17-2-2015)- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΚ954690ΒΩ-4ΓΧ Αρχείο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2015-03-02ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ
9. Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 84/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΕΛΓΟΡ1Θ-6ΨΧ Αρχείο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ2015-03-20ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ