Σύνολο 4
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΕΣΦΑΚ
1. ΧΕΠ-Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Έξοδα-υποχρεώσεις ΔΕΣΦΑΚ) Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-09-14ΠΡΑΞΗ
2. Ορισμός δικηγόρου Περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 200/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-06-12ΠΡΑΞΗ
3. Ορισμός δικηγόρου Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-05-14ΠΡΑΞΗ
4. Ορισμός δικηγόρου Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2018-05-14ΠΡΑΞΗ