Σύνολο 4
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΕΣΦΑΚ
1. ΧΕΠ-Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Έξοδα-υποχρεώσεις ΔΕΣΦΑΚ) Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-06-12ΠΡΑΞΗ
2. Ψήφιση πιστώσεων Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-02-04ΠΡΑΞΗ
3. Ανατροπή Αποφάσεων - Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-12-31ΠΡΑΞΗ
4. Ανατροπή Αποφάσεων – Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 2014. Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-02-04ΠΡΑΞΗ