Σύνολο 4
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΕΣΦΑΚ
1. Ψήφιση πιστώσεων Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-02-04ΠΡΑΞΗ
2. Ανατροπή Αποφάσεων – Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 2014. Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-02-04ΠΡΑΞΗ
3. ΧΕΠ-Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Έξοδα-υποχρεώσεις ΔΕΣΦΑΚ) Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-06-12ΠΡΑΞΗ
4. Ανατροπή Αποφάσεων - Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Δήμος ΕρμιονίδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-12-31ΠΡΑΞΗ