Σύνολο 2.708
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
482. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΝΕΨ6-9ΡΟ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ2015-03-13ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
483. Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 1371 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΖΓΜΟΚΛΝ-2ΙΠ Αρχείο PDFΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ2015-03-13ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
484. Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 1370 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω3ΠΝΟΚΛΝ-ΩΗΣ Αρχείο PDFΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ2015-03-11ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
485. Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 1369 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Π0ΑΟΚΛΝ-ΓΨ4 Αρχείο PDFΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ2015-03-11ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
486. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 1/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΟΥ ΔΗ.ΡΑ.Σ.Κ. ΠΕΡΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω2ΨΟΩΛΕ-Π97 Αρχείο PDFΔήμος ΚωΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2015-03-09ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ
487. «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δ.Ο.ΠΑ.Β.Σ Κω οικ. έτους 2015» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Υ16ΟΚΡΙ-ΖΟΧ Αρχείο PDFΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ2015-03-13ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
488. «ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΠΔΩΟΕ7Δ-9Α6 Αρχείο PDFΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ2015-03-12ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ
489. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Ε. 09/10.03.2015 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΡΚΙ469ΗΛΗ-ΟΘ7 Αρχείο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ2015-03-16ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
490. Λογιστική τακτοποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΛ8ΚΩΚΦ-3ΜΟ Αρχείο PDFΔήμος ΝαυπλιέωνΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ2015-03-16ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ