Σύνολο 2.882
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
481. ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΑ Ε0818 ΤΡΟΠ 00 Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ2015-05-18ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΥπουργική ΑπόφασηΠΡΑΞΗ
482. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Νο 21 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2015 1ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Αρχείο PDFΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ /ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ2015-05-22ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ
483. Απολογισμός Οικ. Έτους 2014 – Απολογισμός επιχορηγήσεων Οικ. Έτους 2014 – 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 Αρχείο PDFΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΠΣ2015-04-30ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑπολογισμόςΈτοςΠΡΑΞΗ
484. ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΑ Ε081 ΤΡΟΠ 00 Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ2015-05-14ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΥπουργική ΑπόφασηΠΡΑΞΗ
485. Εντολή κατανομής εξουσιοδότησης πληρωμής της Σ.Α. - Ε071/2 Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ2015-04-28ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ
486. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12ης /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Αρχείο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥΔΙΟΙΚΗΣΗ2015-05-08ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΡΑΞΗ
487. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ης /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Αρχείο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥΔΙΟΙΚΗΣΗ2015-05-08ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΡΑΞΗ
488. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρχείο PDFΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2015-05-06ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ
489. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμ. 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκνονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρ... Αρχείο PDFΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ2015-04-30ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ
490. ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΑ Ε0868 ΤΡΟΠ 00 Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ2015-05-18ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΥπουργική ΑπόφασηΠΡΑΞΗ