Σύνολο 2.437
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
481. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Β6Ζ6-0Θ0 Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ2015-04-02ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
482. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ι9Π6-ΖΑ9 Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ2015-04-02ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
483. Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 1047 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Π68ΟΚΛΝ-ΛΡΠ Αρχείο PDFΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ2015-03-31ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
484. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΟ1Ε6-6ΥΖ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ2015-03-30ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
485. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΟΛΟ6-ΙΒΥ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ2015-04-01ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
486. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΩΞ96-ΠΥΡ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ2015-03-30ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
487. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω7ΙΛ6-Υ7Γ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ2015-04-01ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
488. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΒΑ86-Ξ9Η Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ2015-04-01ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
489. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΩΤ66-Χ7Κ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ2015-04-01ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
490. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΗ1Ε6-Ν0Λ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ2015-04-01ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ