Σύνολο 2.680
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
481. Έγκριση δαπάνης ποσού πέντε χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (5.035,60€) για την καθαριότητα του κτιρίου που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. που βρίσκεται επί της Λ. Αλεξάνδρας 205. Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ2015-06-03ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
482. Έγκριση αναλυτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του πράσινου Ταμείου Αρχείο PDFΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ2015-06-03ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
483. Έγκριση δαπάνης ποσού είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και μηδέν λεπτών (22.244,00€) για την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01 - 12 - 2014 έως 01 - 04 - 2015 για το κτίριο που στεγάζεται η... Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ2015-06-03ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
484. ΝΟΣΗΛΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρχείο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ2015-06-03ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
485. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ2015-06-03ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
486. τεχνικο δελτιο πραξης του εργου ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΟΥ Αρχείο PDFΠεριφέρεια ΠελοποννήσουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ2015-06-04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΡΑΞΗ
487. Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΙΠΤΗΛ με αριθμό πρωτοκόλλου 050728 (03/06/2015) Αρχείο PDFΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ)2015-06-04ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
488. Εντολή πληρωμής ποσού επτακοσίων δέκα τριών ευρώ # 713,00 € # για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ Α.Ε του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας ΕΥΔΕ/Ε.Π.Κ & ΔΕ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ2015-06-03ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
489. «Έγκριση πληρωμής (2.637,12)€ για τη συντήρηση του συστήματος Πυρασφάλειας και αναγόμωσης πυροσβεστήρων». Αρχείο PDFΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ2015-06-04ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
490. Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του εγκεκριμένου έργου 32ΚΑΙΝ2010Δ της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)», με δικαιούχο την εταιρία «FUTURE IN... Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.)2015-06-04ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥΠΡΑΞΗ