Σύνολο 210.289
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
481. Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2012-02-20090169846EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ042711948ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣυντήρηση και επισκευή μηχανικού και ...104,99Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη...98513
482. Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2012-02-20090169846EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ059252129ΧΡΗΣΤΟΣ Φ.ΤΑΣΟΥΛΗΣΣυντήρηση και επισκευή μηχανικού και ...464,94Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη...98513
483. Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2012-02-20090169846EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ042711948ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣυντήρηση και επισκευή μηχανικού και ...20,00Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη...98513
484. Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2012-02-20090169846EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ099739759ΑΦΟΙ ΓΥΦΤΑΚΗ Ο.ΕΣυντήρηση και επισκευή μηχανικού και ...950,00Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη...98513
485. Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2012-02-20090169846EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ099739759ΑΦΟΙ ΓΥΦΤΑΚΗ Ο.ΕΣυντήρηση και επισκευή μηχανικού και ...950,00Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη...98513
486. Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2012-02-20090169846EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ095546043Κ. ΤΣΟΛΚΑΣ Α.Ε.Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και ...399,75Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη...98513
487. Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2012-02-20090169846EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ099739759ΑΦΟΙ ΓΥΦΤΑΚΗ Ο.ΕΣυντήρηση και επισκευή μηχανικού και ...950,00Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη...98513
488. Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2012-02-20090169846EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ059252129ΧΡΗΣΤΟΣ Φ.ΤΑΣΟΥΛΗΣΣυντήρηση και επισκευή μηχανικού και ...199,87Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη...98513
489. Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2012-02-20090169846EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ099739759ΑΦΟΙ ΓΥΦΤΑΚΗ Ο.ΕΣυντήρηση και επισκευή μηχανικού και ...40,00Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη...98513
490. Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2012-02-20090169846EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ059252129ΧΡΗΣΤΟΣ Φ.ΤΑΣΟΥΛΗΣΣυντήρηση και επισκευή μηχανικού και ...139,97Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μη...98513