Σύνολο 210.289
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
461. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2016-12-29ΠΡΑΞΗ
462. ΧΕ Λ 2657/16 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ Π.Π. (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ)-ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήμος ΛαρισαίωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-12-29ΠΡΑΞΗ
463. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2016-12-29ΠΡΑΞΗ
464. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2016-12-29ΠΡΑΞΗ
465. ΧΕ Λ 2658/16 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ Π.Π. (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ)-ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήμος ΛαρισαίωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-12-29ΠΡΑΞΗ
466. ΧΕ Λ 2659/16 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ Π.Π. (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ)-ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήμος ΛαρισαίωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-12-29ΠΡΑΞΗ
467. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2016-12-29ΠΡΑΞΗ
468. ΧΕ Λ 2660/16 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ Π.Π. (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ)-ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήμος ΛαρισαίωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-12-29ΠΡΑΞΗ
469. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΤΩΝ ΚΗΗ 3564, ΚΗΥ 5467, ΚΗΗ 3585, ΜΕ52881, ΜΕ117380, ΜΕ 117384, ΚΗΙ 8166, ΚΗΗ 3588, ΜΕ 105985, ΚΗΙ 8162, ΝΖΜ 281 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛ/ΚΑΣ Δήμος ΚαλαμπάκαςΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ2016-12-29ΠΡΑΞΗ
470. ΧΕ Λ 2661/16 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ Π.Π. (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ)-ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήμος ΛαρισαίωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-12-29ΠΡΑΞΗ