Σύνολο 203.908
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
462. Απόφαση 471/2016 Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2017 Δήμος Κερατσινίου - ΔραπετσώναςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2016-11-07ΠΡΑΞΗ
463. Στοιχεία εκτέλεσης Προυπολογισμού της ΔΔΕ Δ Αθήνας Οκτώβριος 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ2016-11-07Ισολογισμός και ΑπολογισμόςΟΚΤΩΒΡΙΟΣΠΡΑΞΗ
464. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-300 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. ΣΟΧ 1/2016 ΚΠΦΑ - ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ2016-11-07ΠΡΑΞΗ
465. 109-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμος ΑργιθέαςΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ2016-11-07ΠΡΑΞΗ
466. 108-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμος ΑργιθέαςΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ2016-11-07ΠΡΑΞΗ
467. Έγκριση προϋπολογισμού του ΠΜΣ «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» (Κ.Α. 0103), για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ2016-11-0744Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.ΠΡΑΞΗ
468. ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2016-11-07ΠΡΑΞΗ
469. Τροποποίηση της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000045 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ2016-11-07ΠΡΑΞΗ
470. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Δήμος Πύλου - ΝέστοροςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2016-11-07ΠΡΑΞΗ