Σύνολο 224.660
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
461. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-292 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμος ΑμαρουσίουΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ2017-03-16ΠΡΑΞΗ
462. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-294 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμος ΑμαρουσίουΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ2017-03-16ΠΡΑΞΗ
463. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ2017-03-16ΠΡΑΞΗ
464. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ2017-03-16ΠΡΑΞΗ
465. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-336 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ Δήμος Βάρης - Βούλας - ΒουλιαγμένηςΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ2017-03-16ΠΡΑΞΗ
466. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-328 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ Δήμος Βάρης - Βούλας - ΒουλιαγμένηςΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ2017-03-16ΠΡΑΞΗ
467. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-334 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ(17/09/2016-15/12/2016) Δήμος Βάρης - Βούλας - ΒουλιαγμένηςΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ2017-03-16ΠΡΑΞΗ
468. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-335 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ Δήμος Βάρης - Βούλας - ΒουλιαγμένηςΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ2017-03-16ΠΡΑΞΗ
469. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-324 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ Δήμος Βάρης - Βούλας - ΒουλιαγμένηςΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ2017-03-16ΠΡΑΞΗ
470. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ε.Β.Ε.Π. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΩΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ2017-03-16ΠΡΑΞΗ