Σύνολο 178.985
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
461. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Κ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΤΙΣ 29/03/2016 ΙΚΑΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ2016-04-21SKIP_VAT_REASON_2ΠΡΑΞΗ
462. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΝ 22-09-2015 (ΕΤΟΥΣ 2015).(ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2016-04-20ΠΡΑΞΗ
463. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΝ 25-11-2015 (ΕΤΟΥΣ 2015).(ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2016-04-20ΠΡΑΞΗ
464. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΝ 12-10-2015 (ΕΤΟΥΣ 2015).(ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2016-04-20ΠΡΑΞΗ
465. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΠΑΘΟ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 15-03-2015(ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ), ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2015) (ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2016-04-20ΠΡΑΞΗ
466. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΠΑΘΟ ΓΙΑ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΤΗΝ 07-10-2015 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ (ΕΤΟΥΣ 2015).(ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2016-04-20ΠΡΑΞΗ
467. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΓΙΑ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΤΗΝ 25-08-2015 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ (ΕΤΟΥΣ 2015).(ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2016-04-20ΠΡΑΞΗ
468. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΓΙΑ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΤΗΝ 16-10-2015 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ (ΕΤΟΥΣ 2015).(ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2016-04-20ΠΡΑΞΗ
469. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΓΙΑ ΛΕΡΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΤΗΝ 18-10-2015 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ (ΕΤΟΥΣ 2015).(ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2016-04-20ΠΡΑΞΗ
470. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΤΗΝ 25-11-2015 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ (ΕΤΟΥΣ 2015).(ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2016-04-20ΠΡΑΞΗ