Σύνολο 2.284
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
131. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΤ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΔΓΗΒ99-ΧΚ2 Aποθηκευμένο PDFΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ2015-01-29ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
132. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2015) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β8ΧΦ46904Η-ΚΜΓ Aποθηκευμένο PDFΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2015-01-29ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
133. ΧΕΠ ΑΘ 16/2015-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/699ΣΩΛΟ-ΨΑ6 Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΚομοτηνήςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-01-29ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
135. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΜΝΧΟΡ3Ω-ΚΩΥ Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΦΑΡΣΑΛΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2015-01-29ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΦορέαΠΡΑΞΗ
136. Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80722 #6841 #37241 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΣΤΗ469Β6Ν-Ψ7Ε Aποθηκευμένο PDFΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ2015-01-29ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΊδια ΈσοδαΦορέαΠΡΑΞΗ
137. Λήψη απόφασης για έγκριση δέσμευσης πιστώσεων Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2015. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΙ4ΙΩΛΝ-ΙΥΒ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Μαρκοπούλου ΜεσογαίαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ2015-01-29ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ
138. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΑΥ Μ1 (ΕΞ' ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΚΔΟΞ7Μ-6ΘΝ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ2015-01-29ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
139. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΦ68469ΗΞ3-3ΜΞ Aποθηκευμένο PDFΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.ΕΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ2015-01-29ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΊδια ΈσοδαΦορέαΠΡΑΞΗ
140. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69Υ6ΩΨΕ-ΙΛΩ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Αμπελοκήπων - ΜενεμένηςΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2015-01-29ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ