Σύνολο 2.382
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
131. ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΩΔΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΙΕΑΟΛΓΦ-8ΘΟ Αρχείο PDFΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Κ.Α.Π.ΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣΚ.Α.Π.ΠΑ.2015-03-21ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
132. Aπόφαση 10/2015 με θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με απομάκρυνση φερτών υλών από Πίστα Κανόε Καγιάκ στον ποταμό Εύηνο και χρησιμοποίηση αυτών ως υλικό επικάλυψης του κυττάρου στο ΧΥΤΑ . https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΦΛΟΟΛ9Ω-ΖΝ4 Αρχείο PDFΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΝΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ2015-03-21ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΡΑΞΗ
133. Απόφαση 9/2015 με θέμα: Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού χρήσεως 2015 και τρόπος εκτέλεσης αυτών. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΖΝ7ΟΛ9Ω-ΧΙΩ Αρχείο PDFΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΝΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ2015-03-21ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΡΑΞΗ
134. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΙ7ΜΟΚ9Σ-Δ64 Αρχείο PDFΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣΝ.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ2015-03-21ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός Προϋπολογισμός164ΠΡΑΞΗ
135. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 182 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΕΗΚ46Ψ8Ζ6-ΤΩΕ Αρχείο PDFΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2015-03-23ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός Προϋπολογισμός182ΠΡΑΞΗ
136. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 183 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΘΧΤ46Ψ8Ζ6-ΧΛΣ Αρχείο PDFΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2015-03-23ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός Προϋπολογισμός183ΠΡΑΞΗ
137. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 181 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω4ΣΞ46Ψ8Ζ6-ΣΗ5 Αρχείο PDFΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2015-03-23ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός Προϋπολογισμός181ΠΡΑΞΗ
138. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΑΔ ΟΑΕΕ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Δ1Θ4691ΩΓ-ΨΓΥ Αρχείο PDFΙΚΑΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ2015-03-23ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΊδια ΈσοδαΠΡΑΞΗ
139. Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης - 3462/550 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΓΤ0469Β6Ν-05Λ Αρχείο PDFΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2015-03-23ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός Προϋπολογισμός550ΠΡΑΞΗ
140. « Περί διαγραφής οφειλών κατά του Δήμου ». ( Υπ. Αριθμ. 64/2015 Απόφαση Δ.Σ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ3Λ4Ω92-Λ7Ω Αρχείο PDFΔήμος Διρφύων - ΜεσσαπίωνΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2015-03-23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ