Σύνολο 3.031
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
131. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αρχείο PDFΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ2015-04-29ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑπολογισμόςΈτοςΠΡΑΞΗ
132. ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ησ Μαρτίου 2015 Αρχείο PDFΔήμος ΔέλταΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ2015-04-29ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
133. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ Αρχείο PDFΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝΝ.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ2015-04-29ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
134. «KATANOMH ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Αρχείο PDFΔήμος ΠωγωνίουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ2015-04-29ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΦορέαΠΡΑΞΗ
135. 81/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. "Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 (2η)" Αρχείο PDFΔήμος ΠαιανίαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2015-04-29ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΦορέαΠΡΑΞΗ
136. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αρχείο PDFΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ2015-04-29ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
137. ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Αρχείο PDFΔήμος ΔέλταΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ2015-04-29ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
138. ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Αρχείο PDFΔήμος ΔέλταΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ2015-04-29ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
139. 75/2015 Ο.Ε«Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2015 Αρχείο PDFΔήμος ΦιλιατώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-04-29ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ
140. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αρχείο PDFΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.2015-04-29ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός Προϋπολογισμός2015000274ΠΡΑΞΗ