Σύνολο 2.406
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
131. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω1ΧΕ6-3ΞΞ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ2015-03-02ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
132. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Δ30ΟΞΦ4-ΒΣΒ Αρχείο PDFΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ2015-03-02ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
133. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ξ20ΟΡΡ2-59Ξ Αρχείο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ2015-03-02ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
134. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΓΣΛΟΡΡ2-ΣΓ9 Αρχείο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ2015-03-02ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
135. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΝΘΤΟΡΡ2-ΠΙΦ Αρχείο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2015-03-02ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
136. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Μ08ΟΡΡ2-Β0Β Αρχείο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2015-03-02ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
138. ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ ¨Ο ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΙΥΦ46907Τ-ΞΑΟ Αρχείο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ \'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ\'2015-03-02ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.ΠΡΑΞΗ
139. ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2/2015 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω9ΛΘ469Β7Θ-0ΕΧ Αρχείο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)2015-03-02ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
140. ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2/2015 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΣΡΚ469Β7Θ-50Π Αρχείο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)2015-03-02ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ