Σύνολο 2.639
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
131. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ2015-06-08ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
133. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΦΙΣΩΝ Αρχείο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-06-08ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
134. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Αρχείο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-06-08ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
135. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Αρχείο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-06-08ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
136. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Αρχείο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-06-08ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
137. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ Αρχείο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-06-08ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
138. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΥ Αρχείο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-06-08ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
139. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Αρχείο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-06-08ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ
140. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Αρχείο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2015-06-08ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΠΡΑΞΗ