Σύνολο 216
 
Αναζήτηση σε προκηρύξεις και συμβάσεις για:  
3. Προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ. πρασίνου
2013-12-20προκήρυξη€13.274,3013PROC001800282
5. Προμήθεια διαφόρων γεωργικών εργαλείων
2013-12-19προκήρυξη€8.458,0613PROC001795319