Ορισμός εκπροσώπων του ΥΠΕΚΑ στις επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.ΑΔΑ: ΒΙΨΠ0-0ΑΓ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΙΨΠ0-0ΑΓ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ » Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 2014-01-14. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Υφυπουργός Παπαγεωργίου, Ασημάκης, Υφυπουργός, .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα