Ένταξη της Πράξης "«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» του ΄Αξονα Προτεραιότητας (2) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007- 2013», με Ενδιάμεσο Φορέα ιαχείρισης την ΕΑΤΑ" με κωδικό MIS 465447 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-92Π

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-92Π δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ » ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στις 2014-01-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Δήμαρχος Καμίνης, Γεώργιος, Δήμαρχος, .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα