:«Αίτημα συλλόγου «Π.Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» για επιχορήγηση» ΑΔΑ: ΒΛΩΗΩΞΠ-ΙΙ4

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΛΩΗΩΞΠ-ΙΙ4 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης » ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2013-07-25. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Αντιδήμαρχος Μενούνος, Περικλής, Αντιδήμαρχος, .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα