«Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 491/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας - Χορτιάτη, με θέμα: « Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007». ΑΔΑ: ΒΛ49ΟΡ1Υ-ΖΛ7

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΛ49ΟΡ1Υ-ΖΛ7 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Άγνωστος στις 2013-07-04. Ο τύπος της απόφασης είναι ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και την υπέγραψε ο/η Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Καρούντζος.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα