Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (έως 2 μήνες) σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 ΑΔΑ: ΒΕΖΙΩΞΓ-ΑΕΝ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΕΖΙΩΞΓ-ΑΕΝ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Πάρου » ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ στις 2013-06-12. Ο τύπος της απόφασης είναι ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ και την υπέγραψε ο/η Δήμαρχος ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ.


Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα