Απόφαση χρηματοδότησης-υπαγωγής του έργου με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Σύνθεσης και Παροχής Διαλειτουργικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» (συντ.τίτλου: PLUG-IN) και κωδικό αριθμό 09ΣΥΝ-72-1095 των φορέων:1) SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ “SINGULARLOGIC S.A.”, 2) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ /ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΑΔ), 3) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN)/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ), 4) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και 5) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A.E. (OTS A.E), στη Δράση εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»-Πράξη Ι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» και Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας»ΑΔΑ: Β4Λ19-ΨΦ1

Η απόφαση με ΑΔΑ Β4Λ19-ΨΦ1 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων » ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στις 2012-06-12. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Γενικός Γραμματέας ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γενικός Γραμματέας, .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα