ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ, ΦΡΟΥΡΙΟ ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ 6η ΕΒΑΑΔΑ: Β49Η469ΗΔΞ-ΚΦ9

Η απόφαση με ΑΔΑ Β49Η469ΗΔΞ-ΚΦ9 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (ΤΑΠΑ » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στις 2012-05-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης, .

eponimia_forea_anathesiΠΑΝ. Α. ΡΕΠΑΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
afm_forea_anathesi016452416
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα