Απόφαση πληρωμής δαπάνης από σύμβαση που αφορά αμοιβή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρα, για την ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ, για τον μήνα Ιούλιο 2020, σύμφωνα με τη σύμβαση (αρ. Σύμβασης ΕΣΥΠ:440-20 και ΑΔΑΜ: 20SYMV006379460) που έχει υπογραφεί μεταξύ ΕΣΥΠ και της εταιρείας PARK & LIFT EXPERTS ΜΕΠΕ (ΑΦΜ:998000924) για το έτος 2020.ΑΔΑ: 6914ΟΞΜΓ-0ΨΨ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6914ΟΞΜΓ-0ΨΨ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2020-07-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα