Απόφαση πληρωμής δαπάνης για την λήψη υπηρεσιών καθαρισμού γεωτρήσεων με εξαγωγή και επανατοποθέτηση των υποβρυχίων αντλιών της ΑΛΜ Μετρολογίας ΕΙΜ του ΕΣΥΠ που βρίσκεται στο Ο.Τ.45.ΑΔΑ: ΨΦΩΙΟΞΜΓ-ΦΙ7

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΦΩΙΟΞΜΓ-ΦΙ7 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2020-07-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα