Απόφαση πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια 4 υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων για τις γεωτρήσεις Γ2, Γ3, Γ4 & Γ5 και προμήθειας και εσωτερικής επένδυσης με σωλήνα Φ140 του σωλήνα της γεώτρησης 5, στην ΑΛΜ Μετρολογίας ΕΙΜ του ΕΣΥΠ που βρίσκεται στο Ο.Τ.45 .ΑΔΑ: 6Μ2ΟΟΞΜΓ-Ψ58

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Μ2ΟΟΞΜΓ-Ψ58 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2020-07-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα