Απόφαση εξόφλησης δαπανών.ΑΔΑ: 9ΚΡΩΟΞΜΓ-ΥΝΒ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 9ΚΡΩΟΞΜΓ-ΥΝΒ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2020-07-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα