Απόφαση δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και πληρωμή για τη λήψη υπηρεσιών μεταφοράς (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ) στην οποία συμμετέχει η ΔΗΜ (Δ/νση Ηλεκτρ.Μεγ.) της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 102/2020.ΑΔΑ: 9ΩΛΑΟΞΜΓ-ΩΨΓ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 9ΩΛΑΟΞΜΓ-ΩΨΓ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2020-07-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα