Απόφαση δέσμευσης πίστωσης-ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά υπηρεσίες επισκευής του προτύπου Wavetek 4808 και διακριβωσης του, για την ΔΗΜ της ΑΛΜ Μετρολογίας ΕΙΜ του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ.103/2020.ΑΔΑ: 6ΣΕΛΟΞΜΓ-ΗΩ4

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΣΕΛΟΞΜΓ-ΗΩ4 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2020-07-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumber115
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα