Απόφαση απευθείας ανάθεσης στην NETSCOPE SOLUTIONS AE (ΑΦΜ:099940480) για υπηρεσίες επισκευής του προτύπου Wavetek 4808 και διακριβωσης του, για την ΔΗΜ της ΑΛΜ Μετρολογίας ΕΙΜ του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ.103/2020.ΑΔΑ: ΨΧΑΗΟΞΜΓ-ΟΕ2

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΧΑΗΟΞΜΓ-ΟΕ2 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2020-07-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

assignmentTypeΥπηρεσίες
textRelatedADA6ΣΕΛΟΞΜΓ-ΗΩ4
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα