Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για την προμήθεια 2 routers για καρτοίντερνετ για τις ανάγκες του λογιστηρίου της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 110/17-07-2020ΑΔΑ: ΩΒΤ5ΟΞΜΓ-4ΔΑ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΒΤ5ΟΞΜΓ-4ΔΑ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-07-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα