Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, έγκρισης δαπάνης και πληρωμή για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε. (ΑΦΜ: 090000045) για τον μήνα Mάιο 2020, για το κτίριο της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ που βρίσκεται στο ΟΤ 45, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 87/2020.ΑΔΑ: 6Ε63ΟΞΜΓ-ΨΔΡ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Ε63ΟΞΜΓ-ΨΔΡ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2020-06-23. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα