Απόφαση πληρωμής δαπάνης που αφορά την εξόφληση των ετήσιων συνδρομών έτους 2019 και 2020 στην Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC)ΑΔΑ: ΩΧ5ΥΟΞΜΓ-ΘΗ6

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΧ5ΥΟΞΜΓ-ΘΗ6 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-06-22. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα